Euphrasia stricta   Troussey, 3 septembre 2023

Euphrasia3a

Euphrasia                                             Accueil

Paul Montagne