Euphrasia stricta   Pierre la Treiche, 22 août 2012

Euphrasia3a

Euphrasia                                             Accueil

© Paul Montagne