Euphrasia stricta   Nançois sur Ornain, 3 septembre 2017

Euphrasia4e

Euphrasia                                             Accueil

© Paul Montagne